Språkkurser Ekonomikurser Chalmerskurser
Modern ekonomisk historia - efter 1913
   
Modern ekonomisk historia - efter 1913
2003-07-25

Här finner du en sammanställning av definitioner, frågor och svar inom området Modern ekonomisk historia. Jag har försökt besvara frågorna efter bästa förmåga men garanterar inte på något sätt att svaren är helt korrekta. Alla formuleringar är inte mina egna. I de fall frågor utelämnats beror det på att frågan är identisk med en annan fråga.

Sammanställningen är baserad på material och litteratur från kursen Modern ekonomisk historia (EH1210), 10 poäng, som ges vid Handelshögskolan i Göteborg.
Del 1, 5 poäng
Del 2, 5 poäng
copyright © 2003-2007 Magnus Arnevall