Språkkurser Ekonomikurser Chalmerskurser
Bärkraftig resursanvändning
   
Bärkraftig resursanvändning
2002-10-26Här finner du sammanställningar av frågor och svar inom området Bärkraftig Resursanvändning (Sustainable Use of Resources). Frågorna är baserade på tentor givna på Chalmers mellan åren 1999 och 2002. Frågor som saknas i ordningen har utelämnats för att dom är identiska med en tidigare fråga. Jag har försökt besvara frågorna efter bästa förmåga men garanterar inte på något sätt att svaren är helt korrekta.
Tentasammanfattning
copyright © 2003-2007 Magnus Arnevall